هدف اصلی حمله تروریستی در شاهچراغ بی‌ثبات‌کردن کشور است

هدف اصلی حمله تروریستی در شاهچراغ بی‌ثبات‌کردن کشور است

با تسلیت شهادت هموطنان در اخیر گفت: کشور ما از ابتدای انقلاب تاکنون با این پدیده شوم و نامیمون مواجه بوده که آمریکایی‌ها در منطقه حمایت می‌کنند؛ عمدتا این گروه‌های تکفیری منشاء لجستیکی و حمایتی منطقه‌ای و بین المللی دارند.

وی ادامه داد: هدف حادثه اول و دوم در شاهچراغ مردم و شهروندان بیگناه بودند که نشان از ترس گروه‌های تکفیری و تروریستی در مواجهه با نیروهای مبارز ما دارد یعنی آن ها ترس از مواجه شدن در میدان با نیروهای مسلح دارند لذا در مکانی مقدس حضور پیدا می‌کنند که مأمن مردم مظلوم و شهروندان بی‌پناه است بر این اساس حمله تروریستی در حرم شاهچراغ نشان دهنده قوت این گروه‌های تروریستی نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: این اتفاقات باعث تقویت باورهای دینی و مذهبی مردم شده و مردم را نسبت به مسائل، باورها و شعائر دینی غیرتمندتر می‌کند لذا اگر کسی با حمله تروریستی به دنبال سست کردن عقاید دینی مردم باشد، حماقت آن مجموعه را نشان می‌دهد که چنین فکری می‌کند.

هدف اصلی حمله تروریستی در شاهچراغ بی‌ثبات‌کردن کشور است

گلرو ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد مردم بعد از این اتفاقات، حساس‌تر و باورمندتر شده و رویکرد آن‌ها بیشتر به سمت شعائر و باورهای دینی رفته است.

وی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی حمله تروریستی انتقام‌گیری از ملت به دلیل ایستادگی مقابل رویکردهای تکفیری و همچنین بی ثبات کردن کشور است که هیچ کدام از این اهداف محقق نمی‌شود.