هشدار به استاندار؛ مدیران ضعیف و پر ادعا را از اطراف خود دور کنید

به نقل از کانال خبری کرمانشاه امروز، مدیران و افراد ضعیف و پر ادعا که یکشبه ره صد ساله را طی کرده و گمان می کنند که براساس توانایی و تخصص به این جایگاه رسیده اند پاشنه آشیل یک مدیر ارشد در ساختار اداری می توانند باشند. متاسفانه در برخی از بخش ها در حوزه […]

به نقل از کانال خبری کرمانشاه امروز، مدیران و افراد ضعیف و پر ادعا که یکشبه ره صد ساله را طی کرده و گمان می کنند که براساس توانایی و تخصص به این جایگاه رسیده اند پاشنه آشیل یک مدیر ارشد در ساختار اداری می توانند باشند.
متاسفانه در برخی از بخش ها در حوزه مدیریتی استان شاهد حضور این گونه مدیران هستیم.
لذا لازم است این هشدار را جهت استاندار محترم ارائه نماییم شاید که به دلشان افتاد و با اندکی تفکر و بررسی نسبت به رفع آن اقدام نمود.
آقای استاندار مدیران صغیف و پرادعا با عملکردشان شما را به زیر خواهند کشید و شک نداشته باشید چشم طمع بر صندلیتان خواهند داشت .
️پس تا دیر نشده چشمتان را به روی همه روابط و‌سفارشات ببندید و به جای اختیارات ویژه دادن ،هر چه سریعتر این گونه مدیران را برکنار و از خود دور نمایید.