هوای ۵  شهر کرمانشاه در شرایط هشدار
هوای ۵  شهر کرمانشاه در شرایط هشدار

برای سومین روز متوالی؛ معاون نظارت و پایش اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای ۵ شهرستان استان برای سومین روز متوالی در شرایط هشدار قرار گرفت. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مراسم شب‌های قدر در کرمانشاه برگزار می‌شود/ وزارت بهداشتموافق برگزاری مراسم است

برای سومین روز متوالی؛

معاون نظارت و پایش اداره‌ کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای ۵ شهرستان استان برای سومین روز متوالی در شرایط هشدار قرار گرفت.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اگر کرونا گرفته‌اید، چه زمانی باید دوز تقویتی تزریقکنید؟