والیبال ایران در صدر بهترین های والیبال جهان

والیبال ایران در صدر بهترین های والیبال جهان

تیم ملی نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان برابر فرانسه بازنده شد و عنوان دوم مسابقات را به دست آورد.

به گزارش طرفداری، تیم ملی 21- کشورمان، در مسابقات قهرمانی جهان، عنوان قهرمانی این رده سنی را به دست آورده و حالا تیم نوجوانان ما با کسب عنوان دوم، در رده های سنی پایه موفقیت فوق العاده ای را در این 2 رده سنی به دست آورده است.

در مجموع رده های سنی پایه حالا تیم های والیبال ایران بهترین تیم در دنیا هستند، تیم ملی نوجوانان ما بعد از فرانسه و بالاتر از کره جنوبی و آمریکا در رده دوم مسابقات قرار گرفته و تیم جوانان ما بالاتر از تیم های ایتالیا، بلغارستان و آرژانتین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده است.

در مجموع 2 رده سنی نوجوانان و جوانان، ایران با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی، در صدر تیم های پایه است، فرانسه با یک عنوان قهرمانی دوم است، ایتالیا با یک عنوان دومی سوم است و تیم های بلغارستان و کره جنوبی با 2 عنوان سومی در رده های بعدی و بالاخره آمریکا و آرژانتین با 2 عنوان چهارمی در این فهرست در رده های آخر هستند.

والیبال ایران در صدر بهترین های والیبال جهان