واکنش دوستداران رونالدو به تقابل با پرسپولیس

واکنش دوستداران رونالدو به تقابل با پرسپولیس

پوستر باشگاه عربستان به بهانه هم گروهی با و الدحیل و استقلال تاجیکستان را مشاهده می کنید.

واکنش دوستداران رونالدو به تقابل با پرسپولیس