واکنش غیرمنتظره عمو پورنگ نسبت به عکس سیگار کشیدن امیرمحمد

واکنش غیرمنتظره عمو پورنگ نسبت به عکس سیگار کشیدن امیرمحمد

روز گذشته عکسی بسیار خبرساز از در حال سیگار کشیدن منتشر شد که این عکس دست به دست چرخید.

شاید هنوز خیلی از ما امیرمحمد را همان کودک بامزه ای می دانید که با برنامه کودک اجرا می کرد.

شاید فراموش کرده بودیم که امیر محمد 28 سال سن دارد.

در مجموع این عکس باعث شد بسیاری از کاربران واکنش های بدی را نسبت به این ژست امیر محمد نشان دهند.

برخی کاربران هم برای شوخی گفتند که این عکس باید سریعا به دست عمو پورنگ برسد.

خلاصه در آخر شب عمو پورنگ واکنش طنزی را به این عکس خبرساز نشان داد.

واکنش غیرمنتظره عمو پورنگ نسبت به عکس سیگار کشیدن امیرمحمد