واکنش پاکو خمس به یک سوال در مورد پرسپولیس

واکنش پاکو خمس به یک سوال در مورد پرسپولیس

نمایش مبتنی بر تعداد پاس بالا و ‌پرسینگ شدید است که در بازی با سپاهان نیز تکرار شد، اما نتیجه مطلوب این تیم و البته پاکو خمس را به دنبال نداشت.

با این حال برای بازی فردا نیز این سبک را تغییر نمی‌دهد و قصد دارد همچنان بازیکنان صاحب توپ حریف را تحت فشار قرار دهد تا توپ را از آنها بگیرد.

خمس در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تغییر در سبک دفاعی تیمش تنها به یک جمله اکتفا کرد: «نه.»

واکنش پاکو خمس به یک سوال در مورد پرسپولیس

زمانی که مترجم خمس قصد داشت منظور او را بیشتر توضیح دهد، خمس از این کار جلوگیری کرد و به آیدین شایگان، مترجمش، گفت: «فقط بگو نه.»

به نظر می‌رسد وفاداری و پایبندی خمس به سبک بازی تیمش در پرسینگ پرفشار موضوعی است که حتی برای بازی‌های بزرگ و مهم نیز وجود خواهد داشت و او از خواسته خود عدول نخواهد کرد.