واکنش کاربران به فاجعه انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش + تصاویر

واکنش کاربران به فاجعه انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش + تصاویر

برخی کاربران فضای مجازی درباره رئیس سازمان سنجش کشور واکنش های مختلفی داشته و مطالب قابل تأملی را مطرح کرده اند.

ماجرای ایستادگی عبدالرسول پورعباس مقابل متخلفان و متقلبان کنکور 1401 و حکم انفصالی که دیوان عدالت اداری در خصوص او صادر کرد موضوع داغ و پر بحث در فضای مجازی است

بسیاری کاربران معتقدند مقاومت و ایستادگی در برابر فساد و عمل به مر قانون نکته مهم این ماجراست ، چرا که از زمان روی کار آمدن دولت مردمی و عدالت گستر سیزدهم، اقدامات جدی و مهم بسیاری در برخورد با مصادیق فساد و ناعدالتی که بعضا در دولت قبل رواج داشته، صورت گرفته که زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی مردم و امید آفرینی گشته است.

از دید کاربران فضای مجازی تجدید نظر و بازنگری جدی در حکم دیوان عدالت اداری لازم است چراکه انفصال از خدمت شایسته یک مدیر مردمی و قانونمند نیست و لذا شایسته است رئیس محترم قوه قضائیه با ورود جدی و عدالت خواهانه به ماجرای صدور این حکم که مورد انتظار آحاد جامعه است، زمینه افزایش اشتیاق به فسادستیزی در بین مدیران را فراهم نماید. ضمن اینکه این ورود می تواند مبنایی برای حمایت از همه مدیران انقلابی، دلسوز و مردمی باشد که در اجرای مر قانون با انگیزه بیشتر تلاش داشته باشند.

برخی از واکنش های کاربران در موضوع انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را ببینید: