وضعیت امروز بورس تهران/ آخرین تغییرات شاخص بورس

وضعیت امروز بورس تهران/ آخرین تغییرات شاخص بورس

دوشنبه (۱۶مرداد) شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۳۰۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۱۷ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با بیش از ۹۰۰ واحدی در ارتفاع ۷۱۷ هزار و ۹۸۰ واحدی ایستاد.

بورس