وضعیت شاخص بورس امروز 4 شهریور 1402

وضعیت شاخص بورس امروز 4 شهریور 1402

شنبه ۴ شهریور، شاخص کل با رشد ۳ هزار و ۷۳۱ واحدی در ارتفاع ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۳۲۵ واحدی قرار گرفت.
شاخص کل هم وزن نیز با رشد بیش از هزار واحدی در ارتفاع ۶۶۹ هزار و ۳۰۳ واحدی ایستاد.

بورس