وضعیت عجیب اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس

وضعیت عجیب اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس

اخیرا با ، برخی افراد این جریان سیاسی که علاقه فعالیت در چارچوب های نظام جمهوری اسلامی را دارند ثبت نام کردند اما برخی تندروها و رادیکال های این جریان بازهم بر طبل انتخابات کوبیده اند.

یکی از افرادی که در سالهای گذشته سعی داشته به عنوان محوریت در اصلاح طلبان نقش آفرینی کند عارف بوده که بر اساس اخبار غیر رسمی فعالیت هایی نیز داشته و میخواهد نقش آفرینی کند.

به گفته محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی تکثر در جریان اصلاح طلبی خیلی محسوس است و کف و سقف اصلاح طلبی دیگر با هم قابل جمع نیست.

وی با بیان اینکه نیازمند مرجعیت شیخوخیتی هستیم، افزود: وقتی احزاب مرجعیت شان را از دست می دهند و امکان اجماع حزبی وجود ندارد، در چنین شرایطی نیازمند شیخوخیت هستیم. در وضعیت کنونی جریان اصلاح طلبی، کسانی مثل آقایان بهزاد نبوی، عارف، مرعشی و موسوی لاری امکان ایفای نقش شیخوخیت را دارند اما به نظر می آید به مرور متأسفانه این نقش ها در حال تضعیف شدن است چون برخی جریانات اصلاح طلب اراده دارند که از وزن شیخوخیت این بزرگواران بکاهند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم افزود: آقای عارف تلاش خود را برای کنشگری مثبت و موثر اصلاح طلبان خوش خیم و درون نظام جمهوری اسلامی انجام می دهد تا حداقل انسجام حفظ شود. دوره گذشته نیز آقای عارف این تلاش را انجام داد و بالاخره با محوریت او یک لیستی با مشارکت جمعی از احزاب اصلاح طلب شکل گرفت.

وضعیت عجیب اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: آقای عارف تلاش می کند انسجام حداقلی اصلاح طلبان حفظ شود اما واقعیت آن است که نقش اقطاب در جریان های سیاسی در حال تضعیف شدن است.

آنچه مشهود است اینکه درگیری سیاسی در جریان اصلاح طلبی به شدت بالاست و بدین دلیل است که تعریف جامعی از این خط و مشی سیاسی وجود ندارد.

عده ای در این جریان سیاسی به دنبال براندازی و در تقابل با جمهوری اسلامی ایستاده اند و به قول خود اصلاح طلبان افراد بدخیم این جریان هستند و عده ای نیز سعی دارند در چارچوب قوانین کشور و خط قرمزها حرکت کرده و فعالیت سیاسی کنند.

اگر تعریف جامعی از اصلاح طلبی به عنوان یک جبهه سیاسی در کشور به شکل رسمی وجود داشت شاید تکلیف بسیاری از سیاسیون این جریان مشخص می شد،

به نظر می رسد عقلای اصلاح طلب بار دیگر باید به بازتعریف اصلاح طلبی اقدام کنند.

به نظر می رسد اعتدالیون و میانه رو های اصلاح طلب به دنبال راهی برای فرار از دست رادیکال های این جریان هستند زیرا میدانند با تصمیمات عجیب آنها جایی در عرصه سیاسی کشور ندارند.

باید منتظر ماند و دید در انتخابات مجلس دست برتر‌ و بالاتر با تندروها و رادیکالهای اصلاح طلب است یا میانه رو ها.