پاداش پایان خدمت ۱۳ هزار نفر از جانبازان و آزادگان حالت اشتغال ازسوی بنیاد شهید پرداخت شد

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران به «حیات» خبر داد؛

پاداش پایان خدمت ۱۳ هزار نفر از جانبازان و آزادگان حالت اشتغال ازسوی بنیاد شهید پرداخت شد

پاداش پایان خدمت ۱۳ هزار نفر از جانبازان و آزادگان حالت اشتغال ازسوی بنیاد شهید پرداخت شد

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر از پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان جمعا به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، سید باقر سیدرضایی با بیان اینکه در ماه جاری موفق شدیم پاداش پایان خدمت ۱۳ هزار نفر از جانبازان مشمول را پرداخت کنیم، افزود: جمعا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پاداش پایان خدمت جانبازان حالت اشتغال ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد.

چرا پاداش پایان خدمت جانبازان مشمول تاکنون پرداخت نشده بود؟

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به سوال «حیات» مبنی بر اینکه چرا پاداش پایان خدمت جانبازان مشمول تاکنون پرداخت نشده بود؟ گفت: به استناد تبصره ۳ ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ایثارگران مشمول قانون حالتِ اشتغال هم مانند سایر کارکنان، مشمول امتیازات بازنشستگی هستند؛ اما متاسفانه در طول دوران اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این موضوع در خصوص جانبازان به دلیل نبود آیین نامه، اجرایی نشده بود.

سیدرضایی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیین نامه اجرایی مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۵۳ و ۵۵ تدوین و در سال ۱۴۰۱ در دولت تصویب شد. و بنیاد پس از تدوین و تصویب آیین نامه با تامین منابع نسبت به اجرای آن اقدام کرده است.

چگونگی محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان بازنشسته

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: به استناد ماده یک آیین نامه برای همه جانبازانِ قانون حالت اشتغال، چه مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و چه جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال، پاداش پایان خدمت در نظر گرفته شد به شرط اینکه این عزیزان پیش از این از محل اعتبارات دولتی پاداش پایان خدمت را دریافت نکرده باشند.

سیدرضایی در پاسخ به سوال «حیات» مبنی بر اینکه مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت جانبازان مشمول این قانون چیست؟ گفت: منشا و مبدا محاسبه سنوات قابل قبول برای بازنشستگی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، تاریخ برقراری حقوق آنها براساس سنواتِ حالت اشتغال آنهاست.

واریز پایان پاداش خدمت ۱۳ هزار جانباز

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تا سال ۱۴۰۲، ۳۲ هزار نفر مشمول پاداش پایان خدمت شده اند که از این تعداد، ۲۸ هزار نفر مشمول دریافت پاداش بازنشستگی هستند.

سیدرضایی افزود: پاداش پایان خدمت نیمی از این ۲۸ هزار نفر در انتهای سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شد؛ اما پاداش پایان خدمت نیمی از این افراد پرداخت نشده بود که از ابتدای سال با پیگیری های ریاست عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دفتر برنامه و بودجه خوشبختانه اعتبار این کار فراهم شد.

پرداختی های جدید برای جانبازان تا پایان سال

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بالاخره در بهمن ماه موفق شدیم پاداش پایان خدمت ۱۳ هزار نفر از جانبازان مشمول دریافت پاداش بازنشستگی را جمعا به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کنیم.

سیدرضایی خاطرنشان کرد: این واریزی شامل جانبازان مشمول حالت اشتغال است که در قید حیات هستند یا خانواده جانبازان و آزادگان مشمولِ متوفی. امیدواریم که با ادامه این فرایند و تامین اعتبارات جدید بتوانیم پرداختی های جدید برای سایر جانبازان مشمول تا پایان سال داشته باشیم.

میناسادات حسینی