پاسخگویی به استخدامی های اخیر کرمانشاه

ضرورت پاسخگویی مسئولان به استخدام های اخیر در کرمانشاه و چند سوال دیگر
در روزهای گذشته و بر اساس برخی خبرهای منتشر شده و شنیده ها، تعدادی قابل توجهی از افراد با حضور در استانداری کرمانشاه، مراحل جذب و گزینش آنها برای بکارگیری در سیستم اداری انجام شده است.
این در حالیست که باز هم گفته شده برخی ها درباره این استخدام تردیدها، اعتراض و سوالاتی را مطرح کرده اند.
مراحل گزینش این افراد ظاهرا در روزهای نزدیک به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد روزهایی که افکار عمومی متوجه و متمرکز بر انتخابات بودند.
حال در این شرایط چند سوال مطرح می شود و انتظار می رود مسئولان مربوطه برای شفاف سازی و رفع ابهامات و همچنین تنویر افکار عمومی به این سوالات پاسخ فوری و لازم را بدهند.
– با توجه به اینکه در استخدام نیروی انسانی می بایست عدالت رعایت شود و شرایط حضور در آزمون استخدامی برای همه متقاضیان واجد شرایط فراهم شود آیا این مهم در این جذب و گزینش رعایت شده است؟
– آیا ضوابط و تشریفات اداری لازم و اطلاع رسانی مورد نیاز با توجه به اینکه کرمانشاه همواره در شمار استانهای پربیکار کشور قرار دارد انجام شده است ؟ و اگر انجام شده مستندات مربوط ارائه شود.
اسامی افراد جذب شده منتشر و دستگاههای نظارتی هم این اسامی را بررسی کرده تا مشخص شود آیا این افراد با ضابطه جذب شده اند یا رابطه؟

رسول مرادی – فعال رسانه

: