پخش زنده والیبال برزیل با ایتالیا ۱۶ مهر ۱۴۰۲

پخش زنده والیبال برزیل با ایتالیا ۱۶ مهر ۱۴۰۲

در ادامه می‌توانید پخش زنده والیبال برزیل با ایتالیا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ را از ساعت 16:30 در والیبال انتخابی المپیک پاریس تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپورت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده والیبال برزیل با ایتالیا ۱۶ مهر ۱۴۰۲

پخش زنده والیبال برزیل با ایتالیا ۱۶ مهر ۱۴۰۲

پیشنهاد فر نیوز
۹۹ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولیدمی‌شود