پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز  ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

در ادامه می‌توانید پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ را از ساعت 10:30 تماشا نمایید. این مسابقه را اختصاصی از آپارات اسپورت تماشا کنید.

پخش زنده این بازی را می‌توانید در اینجا ببینید:

پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

پخش زنده کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان امروز  ۲۸ مرداد ۱۴۰۲