پیام تبریک و تقدیر روزنامه باختر از کرمانشاهیان /از«دکتر مسعود» حمایت می کنیم اما مشروط!

خدا را شاکریم در مسیری گام برداشتیم که اعتقاد قلبی مان بود، چراکه میدانیم هرگونه تغییر و تحولی صرفا از مسیر صندوق رأی محقق می شود. ما در مجموعه روزنامه باختر به دکتر مسعود پزشکیان باور داشتیم و او را نماد صداقت و راستگویی یافتیم و تلاش خود را برای انتقال این مهم به مردم […]

خدا را شاکریم در مسیری گام برداشتیم که اعتقاد قلبی مان بود، چراکه میدانیم هرگونه تغییر و تحولی صرفا از مسیر صندوق رأی محقق می شود. ما در مجموعه روزنامه باختر به دکتر مسعود پزشکیان باور داشتیم و او را نماد صداقت و راستگویی یافتیم و تلاش خود را برای انتقال این مهم به مردم و جلب و جذب آرای آنها به کار بستیم.
و در این راه دشوار چه تهمت ها که نشنیدیم اما چون اعتقاد به صندوق رأی داشتیم پا پس نکشیدیم، حتی وظیفه خود دانستیم که علاوه بر روشنگری در فضای رسانه ای چاپی و مجازی با هزینه مضاعف، وارد تبلیغات محیطی شدیم و اقدام به چاپ و نصب بنرهای متعدد در سطح شهر کرمانشاه کردیم و اینک خدارا شاکریم که توانستیم به اندازه وسع خود اعتماد مردم شهرمان را جلب کنیم.
اما به شما کرمانشاهیان عزیز قول می‌دهیم که از امروز به بعد نگاه خود را تیزتر و دقیق تر کنیم و همگام با پویش «حواسم بهت هست»، اجازه پایمال کردن حقوق شما را به هیچکدام از دولتمردان جدید ندهیم. ما از دکتر پزشکیان و دولت او برای ایجاد تغییر و تحول مثبت در زندگی مردم حمایت خواهیم کرد اما هرگز چشم خود را بر روی کاستی ها و کم کاری های احتمالی نخواهیم بست.

به امید روزهای بهتر برای تک تک شما همشهریان عزیز کرمانشاهی

هادی نوروزی،
سردبیر روزنامه باختر
سحرگاه شانزدهم تیر ماه