پیراهن تیم محبوب شهر قزوین

پیراهن تیم محبوب شهر قزوین

از پیراهن‌های کرم رنگ و سبز سیر برای فصل آینده استفاده می‌کند، در حالی که در پس زمینه طرح پیراهن نمایی از خوشه‌های گندم وجود دارد که به موجودیت کارخانه شمس آذر برمی‌گردد که یک کارخانه تولید ماکارونی است.

تصاویر این کلیپ در مکان‌های تاریخی شهر قزوین فیلم‌برداری شده و با یک تدوین زیبا و ضرب آهنگ خوب، یک کلیپ تصویری آبرومند برای این تیم تازه صعودکرده به لیگ برتر ایجاد کرده است.

پیراهن تیم محبوب شهر قزوین

پیراهن تیم محبوب شهر قزوین