پیگیری کاهش اعتبارات بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن

پیگیری کاهش اعتبارات بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد
پیگیری کاهش اعتبارات بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با توجه به عملکرد پایین برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیگیر کاهش تخصیص اعتبارات آن‌ها هستیم.

به گزارش بازار، حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران خوب بوده و سرعت اجرای کار در مقایسه با سایر استان‌ها بهتر بوده است، گفت: در حال حاضر پیشرفت پروژه‌های گذشته از جمله مسکن مهر و پروژه‌های مسکن ملی به ۹۰ درصد رسیده و میانگین پیشرفت سایر پروژه‌های مسکن ملی هم در برخی از مناطق به ۷۰ درصد رسیده است.

به گفته وی، در حوزه تامین اراضی و تخصیص اراضی به خانواده‌های دارای سه فرزند هم اقدامات موثری انجام شده و روند تخصیص اراضی بر اساس مدارک و اسناد خانواده‌ها ارائه می‌شود.

او می‌گوید: همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در استان تهران چندان مناسب نبوده، اما امیدواریم با اجرای طرح کاهش سهم اعتبارات و تسهیلات بانک‌های متخلف و اختصاص آن‌ها به بانک‌هایی که عملکرد بهتری داشتند شاهد تسریع در روند اجرای این طرح باشیم.