چرا یارانه معیشتی فروردین ماه واریز نشد؟
چرا یارانه معیشتی فروردین ماه واریز نشد؟

اخبار واصله از یک منبع آگاه مشخص کرد که یارانه معیشتی طبق روال قبل و در تاریخ دهم ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در هفدهمین مرحله یارانه معیشتی، همانند دوره‌های قبل، به حساب خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های […]

اخبار واصله از یک منبع آگاه مشخص کرد که یارانه معیشتی طبق روال قبل و در تاریخ دهم ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

در هفدهمین مرحله یارانه معیشتی، همانند دوره‌های قبل، به حساب خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز خواهد شد.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
پیوست‌های فرهنگی در شهر لحاظ خواهد شد