چک‌های قدیمی از مهرماه فقط در بانک صادرکننده پذیرش می‌شود

چک‌های قدیمی از مهرماه فقط در بانک صادرکننده پذیرش می‌شود

در حال حاضر و با گذشت دو سال و نیم از اجرای قانون جدید ، حدود ۹۰ درصد چک‌های در گردش از چک‌های جدید است. به بیان دیگر براساس آخرین آمار (تیرماه سال جاری) سهم چک‌های جدید از کل چک‌های وصول شده در سامانه حدود ۹۰ درصد بوده است.
بر همین اساس، طبق بخشنامه‌ بانک مرکزی به شبکه بانکی، پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی از مهر ماه سال جاری صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و درصد اندک دارندگان این دسته‌چک‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و نسبت به تعویض دسته‌چک خود با دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.

چک