جناب آقای بی نیاز !! چگونه عالی ترین مقام معنوی جزیره کیش ، ازناتوانی ها دفاع می کند.

در شرایطی که این روزها مردم از عملکرد ناموفق مسؤلین در سطوح مختلف مدیریتی ناراضی هستند ، روز جمعه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ ، امام جمعه کیش در خطبه های نمازجمعه از رسانه های جزیره خواستند تا *عملکرد موفق* مسؤلان کیش را بازگو کنند!!!! چقدر خوب بود که جناب دکتر بی نیاز ، ابتدا تحلیل جامعی از عملکرد مدیران جزیره بعمل می آوردند ، بعد در مقام دفاع از عملکرد ضعیف مدیران بعضا” صفر کیلومتر این جزیره برمی آمدند که این دفاع از مدیران ناتوان و گاهی ناکارآمد ، برای همه دوستداران کیش سؤال برانگیز است که با وجود تمام کم و کاستی های موجود که حاصل ناکارآمدی مدیران در دوره های مختلف است ،

چگونه عالی ترین مقام معنوی جزیره ، از این ناتوانی دفاع می کند. جناب آقای بی نیاز ؛ آیا مسائل و مشکلات ریز و درشت جزیره به چشم نمی آید که اینگونه عملکرد *غیرموفق* مدیران جزیره را موفق قلمداد می کنید؟!!!! گرانی های افسار گسیخته که برخی از آن ها ملی و برخی ضعف نظارت و مدیریت به کما رفته کیش می باشد ، از جمله گرانی مسکن ، مغازه ، آب ، برق ، گاز ، میوه ، بلیط هواپیما ، نبود پرواز ، نابودی کسب و کارها در مهمترین مقصد گردشگری ایران ، اوضاع نامناسب آسفالت و خط کشی معابر جزیره ، پروژه های نیمه تمام ، عدم بکارگیری مدیران توانای بومی ، فرسودگی شدید ناوگان حمل و نقل شهری ، کیفیت پایین آموزشی، قطعی برق منازل مسکونی و اخیرا” هم بازارها ، افزایش قیمت چندباره گاز مایع در جزیره ، عدم تحقق ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی ، عدم تحقق مشوق ها و معافیت های مالیاتی ، تعویق در افتتاح فرودگاه جدید ، کوچ جمع کثیری از کیشوندان به سرزمین اصلی ، عدم اجازه خروج به برخی از خودروها، عدم حمایت از پخش شبکه کیش از طریق ماهواره و خیلی از موارد دیگر تنها گوشه های از عملکرد ناموفق مدیران در ارائه خدمات به مردمی است که فقط در شعار *ولی نعمت* هستند نه در عمل.
مدیران برج نشینی که تمامی امکانات را در اختیار دارند برای باز کردن گره ای از مشکلات این مردم دور افتاده از وطن.
گویی این خاک جزئی از این سرزمین نیست.
و صد البته جنابعالی نه مستاجرید و نه دغدغه گرفتن بلیط هواپیما را دارید و نه در کنار خیابان منتظر تاکسی ها و مینی بوس های فرسوده کیش عرق ریخته اید.
بسی تعجب که چگونه با این کارنامه ضعیف مدیریتی مدیران جزیره که بر هر مسافر و کیشوندی *اظهر من الشمس* است ، در مقام دفاع از مدیران جزیره برآمدید و از رسانه ها خواستید که عملکرد موفق آنان را بازگو کنند!!!
بهتر آن است که با تریبون نمازجمعه که در اختیار شماست ، همان توفیقات را بازگو کنید و قضاوت را به مردم چشم انتظاری بسپارید که هنوز امیدوار به گشایش در امور هستند.

مهدی رشیدیان
۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲