کاخ سفید: همکاری‌های بین ایران و روسیه را زیر نظر داریم

کاخ سفید: همکاری‌های بین ایران و روسیه را زیر نظر داریم

جیک سالیوان گفت: ما نگران این روابط از جمله روابط فنی و امنیتی بین و کره شمالی هستیم. از نظر این موضوع خاص که شما به آن در مورد روسیه و موشک‌های کره شمالی اشاره می‌کنید، امروز مطالبی برای اضافه کردن به آن ندارم. من می‌گویم این چیزی است که جامعه اطلاعاتی ما به شدت به آن توجه دارد.

پایگاه اینترنتی کاخ سفید به نقل از سالیوان گزارش داد: در اینجا موضوعی وجود دارد، زیرا همانطور که دیدیم، روسیه به دنبال این بوده است که از کره شمالی، مواد لازم را برای اقدامات جنگی خود در اوکراین دریافت کند و همانطور که با کشور‌های دیگر مانند ایران انجام داده‌اند، وقتی این تجهیزات را درخواست کردند، معمولاً در ازای آن، برخی از انواع همکاری‌های امنیتی را نیز ارائه می‌دهند. بنابراین، این چیزی است که ما به دقت به آن نگاه می‌کنیم.

کاخ سفید: همکاری‌های بین ایران و روسیه را زیر نظر داریم

من فقط اشاره می‌کنم که کره شمالی تحت تحریم‌های چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه عضو دائم شورای امنیت است. این کشور مسئولیت بیشتری برای تبعیت از آن قطعنامه‌های شورای امنیت دارد و اگر روسیه این کار را انجام ندهد، از جمله در مورد فناوری دفاع موشکی بالستیک و موارد دیگر، به نوعی این موضوع را زیر پا گذاشته و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به طور آشکار نقض خواهد کرد. من می‌گویم این موضوع نگران کننده است و ما به شدت در حال بررسی آن هستیم.