کارنامه کامل داوطلبان کنکور منتشر شد

 کارنامه کامل داوطلبان کنکور منتشر شد

اعلام نتایج اولیه سال ۱۴۰۲ امسال در ۲ مرحله صورت گرفته است، هفته گذشته در مرحله اول اعلام نمرات «خام»، «کنکور» و «سابقه تحصیلی» داوطلبان منتشر شد و در حال حاضر در مرحله دوم کارنامه نهایی برای انتخاب رشته حاوی نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، سهمیه، استان بومی و وضعیت مجاز یا غیرمجاز به انتخاب رشته منتشر شده است.

داوطلبان کنکور می‌توانند کارنامه کامل خود را بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور از اینجا مشاهده کنند.

دفترچه انتخاب رشته نیز روز یکشنبه ۲۹ مردادماه منتشر می‌شود و داوطلبان مجاز پس از مطالعه این دفترچه باید در زمان اعلام شده برای انتخاب رشته فرم را تکمیل کنند.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ اواسط مهرماه منتشر می‌شود.