کاهش سهمیه سوخت کارت‌های اضطراری کرمانشاه به ۱۵ لیتر

به گزارش کلهرنیوز، ابراهیم پور یزدانی اظهار کرد: طبق قانون سهمیه بندی سوخت شخصی برای هر فرد به ازای هر ۲۴ ساعت از ۳۰ لیتر سوخت به ۴۰ لیتر در کل استان کرمانشاه رسیده است.

وی با تشریح سوخت گیری اضطراری برای هر فرد تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه هر فرد سهمیه مشخصی برای سوخت ماهانه خود در کارت سوخت اختصاصی خود دارد چنانچه سهمیه نخست و دوم فرد در موارد استثنا پایان یافته باشد و یا کارت خود را فراموش کرده باشد می‌تواند از کارت هوشمند سوخت اضطراری که در جایگاه‌ها موجود است استفاده کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمانشاه با اشاره به تغییر میزان سوخت گیری در جایگاه‌های پمپ بنزین، تصریح کرد: بر اساس اعمال برنامه‌های تغییرات سهمیه سوخت اضطراری میزان سوخت کارت‌های اضطراری برای هر فرد از ۳۰ لیتر به ۱۵ لیتر معین شده است./مهر