کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین است

کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین است

صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

و هى اطهر بقاع الارض واعظم‌ها حرمه و إن‌ها لمن بطحاء الجنه.

کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌هاى بهشت است.

کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین است

بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۱۱۵ و نیز کامل الزیارات، ص ۲