کنایه با مزه پژمان جمشیدی به فردوسی پور

کنایه با مزه پژمان جمشیدی به فردوسی پور

شب گذشته بخش اول گفتگوی عادل با پژمان منتشر شد و این دو درباره دوران فوتبال جمشیدی باهم گفتگو کردند.

در ابتدای این مصاحبه فردوسی‌پور دوباره با تعداد بازی‌های پژمان جمشیدی شوخی کرد و مدعی شد او تنها 13 بازی ملی انجام داده است.

جمشیدی هم در پاسخ به شوخی فردوسی‌پور گفت :«اگر به جای اینکه انقدر پیگیر تعداد بازی‌های ملی من بودی، پیگیر حق خودت از تلویزیون بودی تا الان حقت را می‌گرفتی.»

کنایه با مزه پژمان جمشیدی به فردوسی پور