کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم و ۵ شهر در وضعیت قرمز

کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم و ۵ شهر در وضعیت قرمز

کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم و ۵ شهر در وضعیت قرمز

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق ۲۲ گانه تهران با شاخص ۱۰۹، در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است همچنین وضعیت ۵ شهر استان تهران قرمز است.

به گزارش گروه استان‌های حیات، طبق داده های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق ۲۲ گانه تهران با شاخص ۱۰۹ در وضعیت نارنجی یعنی ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. بر اساس این گزارش کیفیت ۷ منطقه تهران در وضعیت قرمز، ۸ منطقه در وضعیت نارنجی و مابقی زرد است.

۵ شهر قرمز و ۶ شهر نارنجی است

بر اساس این گزارش باقرشهر با شاخص ۱۷۳، ملارد با شاخص ۱۵۹، قرچک با شاخص ۱۸۸، شهریار با شاخص ۱۵۴، بهارستان با شاخص ۱۶۳ در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارند.

همچنین اسلامشهر با شاخص ۱۳۵، رباط کریم با شاخص ۱۴۶، دماوند با شاخص ۱۰۲، پاکدشت با شاخص ۱۰۸، پیشوا با شاخص ۱۴۲ و ورامین با شاخص ۱۲۵ در وضعیت نارنجی می باشند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران ۹ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، ۶۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۰ روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.