کیوسک‌های مطبوعاتی و گلفروشی منطقه ۲ ساماندهی شد

علی اصغر طاهری با اعلام این خبر گفت: در تداوم برنامه های مدیریت شهری منطقه در بهسازی منظر شهری ،طرح ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی و گلفروشی اجرا شد

وی با بیان اینکه زیبایی و آراستگی کیوسک ها، نقش بسزایی در افزایش زیبایی منظر شهری دارد، بیان کرد: برهمین اساس در یکماه گذشته اقدامات جدی درخصوص آراستگی ظاهری و رنگ آمیزی ۷۲ باب کیوسک عرضه مطبوعات و ۱۴ باب کیوسک گل فروشی درحال انجام است.

طاهری افزود: رفع سدمعبر ،حذف الحاقات غیرمجازوجمع آوری لوازم دخانی غیرمجاز دردستورکار قراردارد وبه تخلفات کیوسک داران رسیدگی می شود.

نوشته کیوسک‌های مطبوعاتی و گلفروشی منطقه ۲ ساماندهی شد اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.