گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس راه کرمانشاه راه اندازی
شد
گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس راه کرمانشاه راه اندازی
شد

کرمانشاه_پایگاه خبری طلوع_سرهنگ “محمد حیدری” اظهار داشت: گروه ویژه عملیات ترافیکی استان با تلفیق تیم های محسوس و نامحسوس در جاده های پرحادثه استان حضور خواهند یافت و به صورت ویژه با تخلفات رانندگان پرخطر برخورد می کنند/وی با اعلام اینکه عامل بسیاری از تصادفات ارتکاب تخلفات حادثه ساز است، یادآوری کرد: تمرکز تیم های […]

گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس راه کرمانشاه راه اندازی شد

کرمانشاه_پایگاه خبری طلوع_سرهنگ “محمد حیدری” اظهار داشت: گروه ویژه عملیات ترافیکی استان با تلفیق تیم های محسوس و نامحسوس در جاده های پرحادثه استان حضور خواهند یافت و به صورت ویژه با تخلفات رانندگان پرخطر برخورد می کنند/وی با اعلام اینکه عامل بسیاری از تصادفات ارتکاب تخلفات حادثه ساز است، یادآوری کرد: تمرکز تیم های نامحسوس روی برخورد با این تخلفات که اغلب شامل سرعت و سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه و عدم استفاده رانندگان و سرنشینان از کمربند ایمنی است، متمرکز شده است/سرهنگ حیدری ادامه داد: برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ارتکاب همزمان ۲ تخلف حادثه ساز منجر به توقیف ۷۲ ساعته وسیله نقلیه خواهد شد بر همین اساس خودرو رانندگان در صورت ارتکاب این تخلفات توسط تیم های گروه کنترل ویژه عملیات ترافیکی توقیف خواهد شد/رئیس پلیس راه کرمانشاه یادآوری کرد: لباس اعضا این تیم ها دارای دوربین بوده و کلیه گفتگوها و رویدادها در حین اعمال قانون ثبت خواهد شد و از این رو سابقه مستندی از نحوه اعمال قانون در هنگام ارتکاب تخلف به جای خواهد ماند/وی در پایان از سرهنگ “نصرت اله شعبانی” به عنوان فرمانده گروه کنترل عملیات ترافیکی پلیس راه استان نام برد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مرثیه ای برای محیط زیست / بهمن ویسی*