گزارش چالشی / فیلم . حرف های صریح  مهندس حیدری رئیس شورای اسلامی شهر و دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه
گزارش چالشی / فیلم . حرف های صریح  مهندس حیدری رئیس شورای اسلامی شهر و دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید استانداری کرمانشاه رتبه برتر کشور را در ارتقای سلامت اداری و رعایت حقوق شهروندی

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه عبدالله الماسی به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری کرمانشاه منصوب شد.