گوشت گوساله ارزان می شود / ماجرا چیست ؟

در تصویب‌نامه هیئت وزیران که به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی ، اقتصاد و صمت ابلاغ شده است، سود بازرگانی گوشت گوساله تازه و همچنین گوشت گوساله منجمد، همراه با لاشه، شقه و قطعات با استخوان، با نرخ صفر درصد تعیین می‌شود. این تصویب نامه از اول مهر تا پایان سال ۱۴۰۲ الزامی است.