یک انتخاب مسرت بخش برای آینده بخش خصوصی کرمانشاه؛/«رضا سلیم ساسانی» نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران شد

به گزارش فر نیوز  حاج رضا سلیم ساسانی به عنوان نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.به گزارش روزنامه باختر، رضا سلیم ساسانی، رییس اتاق اصناف کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه می باشد که سالهاست در عرصه خدمت به فعالین بازار، اصناف و تجار استان تلاش می کند.قطعا انتخاب ایشان به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران باعث افتخار و مسرت کرمانشاهیان به ویژه فعالین عرصه تولید و تجارت خواهد بود و بی شک این انتخاب زمینه‌ساز تحول و اقدامات مثبت و سازنده است.استان کرمانشاه به واسطه هم مرز بودن با کشور عراق و رونق داشتن عرصه صادرات و تجارت در این دیار، همواره چالش‌های متعددی در حوزه تجارت، صادرات و واردات داشته و دار، لذا حضور یک شخص توانمند که مسلط به حوزه بازار، تجار و توانمندی های استان باشد در هیات رییسه کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران می تواند تا حد قابل توجهی کمک کننده به این مهم باشد.بر این اساس، حضور حاج رضا سلیم ساسانی در هیات رییسه کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران به عنوان نایب رییس اول این کمیسیون را به فال نیک گرفته و امیدواریم که حضور ایشان در این مسند کشوری، راهگشا و تسهیل گر مشکلات تجار، بازرگانان و بازاریان استان کرمانشاه شود.