یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکن در حال ساخت است

یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکن در حال ساخت است

رئیس جمهور:
یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکن در حال ساخت است

رئیس جمهور گفت: رشد بخش مسکن در سال‌های ۹۸، ۹۹ منفی ۱۵ و ۱۳ درصد بود و امروز رشد منفی به رشد مثبت ۳.۲ درصد رسیده. کمبود مسکن در سنواتی که مغفول مانده بود باید جبران شود.