۱۱ هزار نیروی الحشد الشعبی برای تامین امنیت اربعین

۱۱ هزار نیروی الحشد الشعبی برای تامین امنیت اربعین

فالح الفیاض، رئیس الحشد الشعبی گفت که آمادگی‌ها با هماهنگی با فرماندهی ستاد عملیات مشترک، وزیر کشور و سایر دستگاه‌های امنیتی خوب است و الحشد الشعبی مسئولیت ویژه‌ای در کربلا و اطراف آن و به طور مشخص محور جنوبی به سمت نجف اشرف دارد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی با اشاره به اینکه الحشد الشعبی در اربعین فعالیت خدماتی و اطلاعاتی می‌کند، گفت که رزمندگان ما در کنار سایر نیرو‌های امنیتی به تامین امنیت زائران و خدمت رسانی و تسهیل عبور و مرور، ارائه خدمات پزشکی و هرگونه پشتیبانی لجستیکی و خدماتی می‌پردازند.

از طرفی دیگر علی الحمدانی، فرمانده ستاد عملیات فرات مرکزی الحشد الشعبی گفت که بیش از ۱۱ هزار نیروی الحشد الشعبی در تامین امنیت اربعین مشارکت دارند.

وی گفت که ما به دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق مبنی بر آمادگی در راستای تامین امنیت و خدمات اربعین پایبند هستیم.

مشارکت ۱۱ هزار نیروی الحشد الشعبی در تامین امنیت اربعین