۲۲ هزار مسکن روستایی مازندران با کمک بنیاد برکت بیمه حوادث می شوند

۲۲ هزار مسکن روستایی مازندران با کمک بنیاد برکت بیمه حوادث می شوند

معاون استاندار مازندران:
۲۲ هزار مسکن روستایی مازندران با کمک بنیاد برکت بیمه حوادث می شوند

ساری- توکلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: ۲۲ هزار مسکن روستایی استان با کمک بنیاد برکت تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: طبق دستور استاندار مبنی بر بیمه حوادث مسکن روستایی تفاهمنامه ای با بنیاد برکت برای پوشش بیمه ای منعقد شده است.

وی با اظهار این که در قالب این تفاهمنامه ۲۲ هزار واحد مسکونی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، افزود: این واحدها در زمان بروز حوادثی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی، برف و غیره از حمایت های بیمه ای برخوردار می شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: در قالب این تفاهمنامه بخشی از هزینه را بنیاد برکت و بخش دیگری را شهرستان‌ها و استان تامین می کند و با توجه به حادثه خیز بودن مازندران، بیمه واحدهای مسکونی در حمایت از روستاییان تاثیر بسزایی دارد.

مازندران سه هزار و ۲۰۰ روستا دارد و ۴۰ درصد جمعیت استان در این مناطق سکونت دارند و غیرمقاوم بودن واحدهای مسکونی سبب شده تا حوادث مختلف خسارت هایی را به استان تحمیل کند.