۲ عضو شورای شهر بازداشت شدند


۲ عضو شورای شهر بازداشت شدند

دادستان عمومی و انقلاب گفت: در ادامه تحقیقات مقدماتی درباره پرونده فساد مالی در این شهرستان، ۲ عضو دیگر این شورا بازداشت شدند.

متهمین با رعایت تشریفات به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام مبنی بر ارتشاء و اعمال نفوذ بر خلاف حق، با قرار تامین متناسب راهی زندان شدند.

۲ عضو شورای شهر بازداشت شدند

این بازداشت‌ها در ادامه پرونده مربوط به تخلفات صورت‌گرفته در جهت اخذ تصمیمات داخلی در شورا و شهرداری است.