۴ مدال رنگارنگ فرنگی کاران جوان در پنج وزن نخست

در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان، تیم ایران به 4 مدال دست یافت.