۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار مشاغل خانگی در دولت سیزدهم

۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار مشاغل خانگی در دولت سیزدهم

۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار مشاغل خانگی در دولت سیزدهم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته است و ۸۰ درصد مجوزهایی که در زمینه مشاغل داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است.

به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص فراهم کردن شرایط برای فعالیت زنان در جامعه گفت: یکی از کارهایی که معاونت امور زنان انجام داده بحث سیاست گذاری در حوزه زنان است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید این سیاست‌ها و قوانین را اجرا کنند ولی این مسائل باید رصد و احصا شود.

خزعلی ادامه داد: برای اولین بار در این دولت بانوانی از جانب رئیس جمهور در شورای های عالی منصوب شدند. ۱۲ برنامه در حوزه زنان در این دولت اجرا شده است و پست مشاوره بانوان یکی از این موارد بوده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خاطر نشان کرد: ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳,۰۰۰ میلیارد تومان استفاده شده است.

وی تاکید کرد این دولت، از کسب و کارهایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود نیز حمایت کرده است.

خزعلی گفت: در برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده شد و در حیطه‌های مختلف که نیاز به پشتیبانی از زنان و خانواده وجود دارد مسائل آن احصا شد.

وی افزود: قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مشاغل خانگی در این دولت رشد بسیار خوبی داشته است. ۸۰ درصد مجوزهایی که در زمینه مشاغل داده شده مربوط به مشاغل خانگی بانوان بوده است.