۶۶ نفر ثبت نامی انتخابات مجلس حوزه کوهدشت و رومشکان +اسامی

۱-حسین ابراهیمی ۲- بهروز احمدی نسب ۳-علی اسدی قنبری ۴- رامین اصل بازوندی ۵-کورش امرایی ۶- علی امامی راد ۷-مصطفی امرایی ۸- یوسف امرایی استانی ۹- فرود آدینه وند ۱۰- محسن آزادبخت ۱۱- فرود آزادبخت ۱۲- علی آقا بازوند ۱۳- باقر باقرزاده ۱۴- میترا تیموری ۱۵- فریدون جعفری ۱۶- یونس حدادی آهنگر ۱۷- فرشید حیدری ۱۸-آرش حیدری آریا ۱۹-رضا دارابی ۲۰-هدایت الله درویشی ۲۱-بهرام رحمتی۲۲- سجاد رضایی ۲۳-رضا رضایی ۲۴-حبیب رضایی ۲۵-مهران زمانی وردی ۲۶-میثم سوری نیا ۲۷-علی شاهرخی ۲۸حاجی علی شیراوند ۲۹-مهدی ضرونی ۳۰-مجید طهماسبی ۳۱-علی طولابی ۳۲-عیدی عباسی ۳۳-امین عباسی راد ۳۴-سجاد عبدالهی ۳۵-علی علی پناه ۳۶- سید مهرداد غضنفری امرایی ۳۷-احسان فتاپور ۳۸-تورج فلاحی ۳۹-حاتم قاسمی گراوند ۴۰-علی قبادی ۴۱- مجید کریمیان ۴۲-ایرج کوشکی۴۳- امیرعلی کوشکی ۴۴- حبیب الله کوشکی ۴۵-سهراب کولیوند ۴۶-حیدر کونانی ۴۷-سجاد گراوند ۴۸-فریبرز گراوند۴۹- ایوب گراوند ۵۰-سجاد گراوند ۵۱-محمدرضا مبلغی ۵۲-حبیب اله محمدی۵۳- فرود ملکشاهی ۵۴-محمد ملکشاهی ۵۵-علی مهرابی ۵۶-سیدعباس موسوی ۵۷-امیرهوشنگ میربیگ۵۸- ولی اله میرزایی اصل ۵۹-علی میناپور ۶۰-ولی اله نادرپور ۶۱-قباد ناصری نیا ۶۲-امیر نجفی ۶۳-فضل الله نجفی مطلق ۶۴-قاسم نعمتی ۶۵-خان الماس نعمتی ۶۶-احمد هاشمی موحد