۹ ایستگاه سنجش هوا فعال در کرمانشاه داریم که به سامانه جامع
کشور متصل است/از سال آینده پسماندهای بیمارستان ها توسط خودشان دفن
می شود
۹ ایستگاه سنجش هوا فعال در کرمانشاه داریم که به سامانه جامع
کشور متصل است/از سال آینده پسماندهای بیمارستان ها توسط خودشان دفن
می شود

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: دکتر آذر ولی‌زاده، در نشست خبری به مناسبت هفته هوای پاک در سالن جلسات شرکت صنایع سیمان غرب،اظهار داشت: آلودگی هوا از سال ۸۴ لغایت ۹۹ کلاً ۶۷۹ روز بوده که سال ۹۸ میزان آلودگی استان کرمانشاه نسبت به استانهای دیگر خیلی کمتر بود، بیشترین نگرانی ما از نظر آلودگی […]

۹ ایستگاه سنجش هوا فعال در کرمانشاه داریم که به سامانه جامع کشور متصل است/از سال آینده پسماندهای بیمارستان ها توسط خودشان دفن می شود

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: دکتر آذر ولی‌زاده، در نشست خبری به مناسبت هفته هوای پاک در سالن جلسات شرکت صنایع سیمان غرب،اظهار داشت: آلودگی هوا از سال ۸۴ لغایت ۹۹ کلاً ۶۷۹ روز بوده که سال ۹۸ میزان آلودگی استان کرمانشاه نسبت به استانهای دیگر خیلی کمتر بود، بیشترین نگرانی ما از نظر آلودگی از طرف صنایع است که از نظر منابع متحرک داریم دچار مشکلاتی در آینده می شویم/ولی زاده از ۹ ایستگاه سنجش هوا در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: ایستگاه های سنجش هوا از سال ۹۷ تا امروز همه فعال هستند و به سامانه جامع کشور متصل می‌باشند./معاون نظارت و پایش محیط زیست استان با اشاره به مشکلات قطع برق در کشور و استان، گفت: بعد از بحران قطعی برق یکی از برنامه های مهم ما نصب برنامه‌های جدید بر روی مونیتورها در مکانهای عمومی است./این مسؤول از ۱۴ جایگاه محل دفن پسماندها و زباله ها در استان خبر داد و افزود: در حوزه دفن پسماندها جز استانهای پیشرو هستیم و جاهایی که مکان یابی نشده، جز برنامه های ما بود که مشخص شود و قرار است در سال ۱۴۰۰ پسمانهای بیمارستان ها را خودشان دفن کنند./ولی زاده از ۴۱ واحد صنعتی آلاینده در استان خبر داد، که بیشتر در بخشهای صنعتی هستند وهر سه ماه یکبار این واحد ها توسط ناظرین محیط زیست بررسی می شوند./

به گزارش خبرنگار طلوع کرمانشاه: دکتر آذر ولی‌زاده، در نشست خبری به مناسبت هفته هوای پاک در سالن جلسات شرکت صنایع سیمان غرب،اظهار داشت: آلودگی هوا از سال ۸۴ لغایت ۹۹ کلاً ۶۷۹ روز بوده که سال ۹۸ میزان آلودگی استان کرمانشاه نسبت به استانهای دیگر خیلی کمتر بود، بیشترین نگرانی ما از نظر آلودگی از طرف صنایع است که از نظر منابع متحرک داریم دچار مشکلاتی در آینده می شویم.
ولی زاده از ۹ ایستگاه سنجش هوا در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: ایستگاه های سنجش هوا از سال ۹۷ تا امروز همه فعال هستند و به سامانه جامع کشور متصل می‌باشند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
برای حل دغدغه زلزله زدگان چه باید کرد؟

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان با اشاره به مشکلات قطع برق در کشور و استان، گفت: بعد از بحران قطعی برق یکی از برنامه های مهم ما نصب برنامه‌های جدید بر روی مونیتورها در مکانهای عمومی است.

از سال آینده پسماندهای بیمارستان ها توسط خودشان دفن می شود:
این مسؤول از ۱۴ جایگاه محل دفن پسماندها و زباله ها در استان خبر داد و افزود: در حوزه دفن پسماندها جز استانهای پیشرو هستیم و جاهایی که مکان یابی نشده، جز برنامه های ما بود که مشخص شود و قرار است در سال ۱۴۰۰ پسمانهای بیمارستان ها را خودشان دفن کنند.
ولی زاده از ۴۱ واحد صنعتی آلاینده در استان خبر داد، که بیشتر در بخشهای صنعتی هستند وهر سه ماه یکبار این واحد ها توسط ناظرین محیط زیست بررسی می شوند.
بحران کمبود آب در استان:
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کمبود آب را بحرانی جدی در استان دانست و افزود: با این شرایط شرق استان نیز زیر کشت برنج رفته که برای هر هکتار ۲۰۰میلیون لیتر متر مکعب آب نیاز است، خواستار شده ایم اجازه کشت برنج در استان داده نشود و قرار است در رابطه با کشت جایگزین برنج موضوع توسط امور آب و کشاورزی مطرح شود.
ولی زاده از سه مکان در شهر کرمانشاه برای بازیافت نخاله های ساختمانی خبر داد و افزود: برنامه در نظر گرفته شده برای بازیافت نخاله را قرار است شهرداری در اختیار محیط زیست قرار دهد.
وی افزود: برای بازیافت نخاله ها مکان بعد از بازیافت توسط هایده شیرزادی مشخص شده و بحث جاده دسترسی به این مکان در دست اقدام است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
اولویت تسویه مطالبات با “نسخ الکترونیکی” است/ شروع توقف صدوردفترچه‌های درمانی “بیمه‌سلامت”

در این جلسه، سید محمد میر شفیعی «مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب»، گفت: زمین یک هزاران ساله است که دیگر تکرار نمی شود، ما باید امانت‌دار آن برای نسل‌های آینده باشیم، متاسفانه ما نتوانستیم این میراث را خوب نگهداری کنیم، آب، سوخت، مواد مغذی و … از محیط زیست تهیه می شود، از این نعمت هوای پاک استفاده کنیم و محیط زیست را پاکیزه نگه داریم.

لازم به ذکر است: امروز خبرنگاران از قسمت‌های مختلف شرکت صنایع سیمان غرب دیدن کردند.