۹ مصدوم در چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه
۹ مصدوم در چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه

تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مصدوم شدن ۹ نفر در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز خبر داد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید جشن بزرگ بهار انقلاب در کرمانشاه برگزار می‌شود

تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز؛

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مصدوم شدن ۹ نفر در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز خبر داد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
افتتاح استادیوم 2500 نفری چمن مصنوعی فوتبال پاوه