وحدت و اتحاد رمز پیروزی ملت ایران
وحدت و اتحاد رمز پیروزی ملت ایران

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه‌کرمانشاه در شهرستان دالاهو؛ نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه‌ کرمانشاه گفت: وحدت و اتحاد رمز پیروزی ملت ایران است. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید وضعیت شهرستان دورود در حالت هشدار قرار دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه‌کرمانشاه در شهرستان دالاهو؛

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه‌ کرمانشاه گفت: وحدت و اتحاد رمز پیروزی ملت ایران است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بانوان خبرنگار در کرمانشاه حمایت می‌شوند