درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه بین‌المللی نقاشی کشور
ژاپن
درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه بین‌المللی نقاشی کشور
ژاپن

اعضای هنرمند مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در بیست وهفتمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری کشور ژاپن موفق به کسب مقام شدند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری کشور ژاپن با موضوع آزاد […]

اعضای هنرمند مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در بیست وهفتمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری کشور ژاپن موفق به کسب مقام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: مسابقه بین‌المللی درخشش کودکان کرمانشاهی در مسابقه بین‌المللی نقاشی کشورژاپننقاشی کودکان انجمن هیکاری کشور ژاپن با موضوع آزاد در سال ۲۰۱۹ برگزار شد و از میان ۱۸هزار و ۵۹۳ اثر از ۷۳ کشور جهان ۱۰ کودک و نوجوان ایرانی برگزیده شدند که نام دو کودک کرمانشاهی در این لیست به چشم می‌خورد.

مهناز فتاحی افزود: تارا جعفری عضو۷ ساله مرکز شماره ۲ کانون کرمانشاه موفق به دریافت لوح تقدیرو نشان طلایی شد و مهرسانا بیگ‌زاده ۸ ساله از مرکز شماره ۳ کرمانشاه نیز لوح تقدیر و نشان برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۵۵۱ اثر نقاشی اعضای خود در سراسر کشور، در بیست‌وهفتمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری کشور ژاپن شرکت کرد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کرمانشاه رتبه برتر کشوری در آزادسازی زندانیان رادارد