کناره گیری هادی چوپان از دنیای قهرمانی؛ خجالت به مدیران ناکارآمد!
کناره گیری هادی چوپان از دنیای قهرمانی؛ خجالت به مدیران ناکارآمد!

| هادی چوپان یکی از برندهای ورزش ایران در جهان است ؛ ورزشکاری که در بالاترین سطح ورزش دنیا خود را به تمامی دنیا اثبات کرده و همگی به شایستگی های آن معترف و برایش آرزش قائل هستند؛ اما همین ورزشکار نام آشنا، در ایران مورد بی مهری قرار می گیرد تا جایی که کارد […]

|

هادی چوپان یکی از برندهای ورزش ایران در جهان است ؛ ورزشکاری که در بالاترین سطح ورزش دنیا خود را به تمامی دنیا اثبات کرده و همگی به شایستگی های آن معترف و برایش آرزش قائل هستند؛ اما همین ورزشکار نام آشنا، در ایران مورد بی مهری قرار می گیرد تا جایی که کارد به استخوانش رسیده و از دنیای قهرمانی خداحافظی میکند تا تنها بگوییم خجالت به مدیران نا کار آمد که از مدیریت تنها پشت میز نشستن را بلد هستند.


حجم ویدیو:
۵.۷۸M


مدت زمان ویدیو:
۰۰:۰۱:۰۰

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
بازرسی استاندارد در بازارمصرف کرمانشاه