با تخریب اراضی استان توسط کشاورزان غیر بومی برخورد
می‌کنیم
با تخریب اراضی استان توسط کشاورزان غیر بومی برخورد
می‌کنیم

کرمانشاه_پایگاه خبری طلوع_دکتر حاتمی معاون استاندار در جلسه کمیسیون ماده۱۱ که به منظور بررسی طرح‌های مختلف تشکیل شده بود، ضمن انتقاد از قراردادهای کوتاه مدت با کشاورزان غیر بومی گفت: فرمانداران باید با هرگونه قرارداد کشاورزان غیر بومی متخلف که صرفاً به فکر بهره‌وری غیر استاندارد و کوتاه‌مدت از اراضی استان هستند برخورد کنند/وی افزود: […]

با تخریب اراضی استان توسط کشاورزان غیر بومی برخورد می‌کنیم

کرمانشاه_پایگاه خبری طلوع_دکتر حاتمی معاون استاندار در جلسه کمیسیون ماده۱۱ که به منظور بررسی طرح‌های مختلف تشکیل شده بود، ضمن انتقاد از قراردادهای کوتاه مدت با کشاورزان غیر بومی گفت: فرمانداران باید با هرگونه قرارداد کشاورزان غیر بومی متخلف که صرفاً به فکر بهره‌وری غیر استاندارد و کوتاه‌مدت از اراضی استان هستند برخورد کنند/وی افزود: آنچه که مهم است حفظ محیط زیست و منابع خاکی و آبی استان است ولی متاسفانه کشاورزان غیر بومی با ورود به استان و با اخذ قرارداد کوتاه‌مدت و اجاره زمین کشاورزان بومی، به جهت سود بیشتر هر نوع کود و مواد شیمیایی را وارد خاک و اراضی کشاورزی می‌کنند که این مسئله به منابع استان آسیب می‌رساند بنابراین از فرمانداران، بخشداران، دهیاران، ادارات جهاد کشاورزی و مردم می‌خواهم که در این خصوص همکاری کنند و هرگونه تخلف را گزارش نمایند/معاون استاندار در پایان بیان داشت: در خصوص آسیب کشاورزان غیر بومی به اراضی استان، گزارش‌های مردمی زیادی در این خصوص داشته‌ایم که به تایید کارشناسان نیز رسیده و سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی باید با این مسئله به صورت جدی برخورد و سازمان آب منطقه‌ای نیز در خصوص قطع آب و ابطال مجوز چاه افراد متخلف اقدام‌نماید.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مطالعات مگاپروژه وزارت نفت در کرمانشاه در حال اتماماست