حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت
حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

پس از ۴ساعت از آغاز دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰باحضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و  ۶۰۰ هزارتومانی بن و خوار و بار است.پایه سنوات […]

پس از ۴ساعت از آغاز دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰باحضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت.

حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و  ۶۰۰ هزارتومانی بن و خوار و بار است.پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان شد.

 مجموع دریافتی حداقل بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان رسید.

سایرسطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال رسید.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مجلس همچنان به دنبال حذف سربازی اجباری