چرای یک میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت در مراتع
کرمانشاه
چرای یک میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت در مراتع
کرمانشاه

ایسنا/کرمانشاه رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: سه میلیون واحد دامی در مراتع استان چرا می‌کنند که یک میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع است. بهزاد حیدری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به صدور پروانه چرا برای سه میلیون واحد دامی در استان کرمانشاه، گفت: مراتع […]

ایسنا/کرمانشاه رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: سه میلیون واحد دامی در مراتع استان چرا می‌کنند که یک میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع است.

بهزاد حیدری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به صدور پروانه چرا برای سه میلیون واحد دامی در استان کرمانشاه، گفت: مراتع استان ظرفیت چرای این میزان دام را ندارند.

حیدری با بیان اینکه حدود یک میلیون واحد دامی مازاد در مراتع استان داریم، افزود: سه میلیون واحد دامی در مراتع استان چرا می‌کنند که یک میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع است.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: بیشترین آمار مربوط به چرای دام در مراتع را در مناطق گرمسیری استان و در بین دامداران مناطق عشایری شهرستان‌های قصرشیرین، سرپلذهاب، گیلانغرب و قسمت هایی از ثلاث باباجانی داریم.

حیدری با بیان اینکه در مناطق گرمسیری استان در ماههای بهمن، اسفند و فروردین بیشترین فشار به مراتع وارد می شود، تصریح کرد: در این سه ماه عشایری که هنوز در مناطق قشلاقی به سر می برند دام های خود را وارد مراتع می کنند و همین مسئله باعث فشار آمدن بر مراتع مناطق قشلاقی که جزو مراتع غنی استان هم نیستند، می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه استان کرمانشاه حدود ۱٫۲ میلیون هکتار مرتع دارد، گفت: بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از مراتع استان کرمانشاه متراکم بوده و وضعیت خوبی دارند.

حیدری با اشاره به اینکه بیش از ۴۶۰ هزار هکتار از مراتع استان کرمانشاه از نظر پوشش گیاهی نیمه متراکم هستند، اضافه کرد: بیش از ۵۵۰ هزار هکتار از مراتع استان کرمانشاه هم از نظر پوشش گیاهی فقیر هستند که عمده آنها در مناطق گرمسیر استان قرار دارند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کارکنان ادارات دارای بیماری زمینه‌ای می‌توانند دورکاریکنند

 انتهای پیام