ثبت نام ۴۴۱داوطلب انتخابات شورا‌های شهر در استان
کرمانشاه
ثبت نام ۴۴۱داوطلب انتخابات شورا‌های شهر در استان
کرمانشاه

تا پایان روز پنجم؛ تا پایان روز پنجم نام نویسی داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر تعداد ثبت نام کنندگان در استان کرمانشاه به ۴۴۱نفر رسید. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید ماکرون خواهان گفتگو با پوتین شد

تا پایان روز پنجم؛

تا پایان روز پنجم نام نویسی داوطلبان انتخابات شورا‌های شهر تعداد ثبت نام کنندگان در استان کرمانشاه به ۴۴۱نفر رسید.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
خلاصه بازی کروتونه 0 - اینتر 2 + فیلم