۱۹ مصدوم در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه
۱۹ مصدوم در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه

تا ساعت ۲۰/۳۰ امشب؛ شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۲۰/۳۰ دقیقه امشب در استان کرمانشاه به ۱۹ نفر افزایش یافت. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مراسم اعتکاف در کرمانشاه برگزار نمی‌شود

تا ساعت ۲۰/۳۰ امشب؛

شمار مصدومان حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۲۰/۳۰ دقیقه امشب در استان کرمانشاه به ۱۹ نفر افزایش یافت.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
مشارکت ۲۵ هزار کرمانشاهی در طرح «آجر به آجر»