۹ مصدوم در چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه
۹ مصدوم در چهارشنبه‌ی آخر سال در کرمانشاه

تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مصدوم شدن ۹ نفر در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز خبر داد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید مشکل قطع آب منطقه عثمانوند و مسکن مهر پاوه در استان کرمانشاهبرطرف شد

تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز؛

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مصدوم شدن ۹ نفر در حوادث چهارشنبه‌ی آخر سال تا ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه امروز خبر داد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کاهش فوتی‌های کرونا در کرمانشاه/ آمار مبتلایان جدید بالارفت